Zľavové kupóny

Kupóny sú poskytované obchodom vonaj.eu ako bonus alebo kompenzácia v rámci rôznych akcií.

Dôležité vedieť:

1. Zľavové kupóny nie je možné vzájomne kombinovať v rámci jednej akcie, ani so zľavovými kupónmi z iných akcií (pokiaľ u konkrétnej akcie nie je stanovené inak).

2. Zľavové kupóny nie sú vystavované na konkrétnu osobu/meno a sú teda prenosné.

3. Zľavové kupóny nie je možné za žiadnych podmienok vymeniť za peniaze.

4. Zľavovými kupónmi nemožno hradiť náklady na dopravu.

5. Pri použití zľavového kódu sa môže predĺžiť vybavenie objednávky až na 5 pracovných dní.

6. V prípade neprevzatia objednávky, zľavový kupón prepadá (nedá sa opätovne použiť pri ďalšej objednávke). 

Typy zľavových kódov (podľa pravidiel uplatnenia konkrétnej akcie):

Na celú objednávku (mimo nákladov na dopravu)

- Pri uplatnení zľavového kódu na objednávku musí byť splená podmienka:

minimálna výška objednávky je 15 € vrátane DPH.
 

Druhy zľavových kupónov:

1. Papierová podoba

- Zľavový kupón je vytlačený v papierovej podobe.

- Musí obsahovať hodnotu kupónu, logo vonaj.eu,  dátum platnosti a unikátny kód.

2. Elektronická podoba

- Zľavový kupón je zaslaný na váš e-mail v elektronickej podobe ako samostatný kód.

- Musí obsahovať hodnotu, logo vonaj.eu, dátum platnosti, unikátny kód a podmienky použitia.

3. Súčasť obchodnej ponuky (newsletter)

- Zľavový kupón je súčasťou obchodnej ponuky.

- Obsahuje hodnotu zľavy a dátum platnosti.
 

Kódy zľavových kupónov sú unikátne a jednorazové (ak nie je uvedené inak).
 

Použitie zľavového kódu môže byť tiež obmedzené:

1. Minimálnou čiastkou produktu či objednávky

- Zľavový kód je napr. použitý na objednávku/produkt, ktorého cena je vyššia než 15 €.

- Táto informácia je vždy uvedená u konkrétnej akcie.

2. Minimálnym množstvom konkrétneho produktu

- Zľavový kód je možné uplatniť napr. pokiaľ bude zakúpených 2 alebo viac kusov daného produktu.

- Táto informácia je vždy uvedená u konkrétnej akcie.

3. Z jedného tovaru je možné objednať s kupónom maximálne 2 kusy a duplicitné objednávky budú stornované
 

Ako uplatniť zľavový kupón?

Kupón môžete uplatniť v zhrnutí nákupného košíka v políčku „Poukážky“. Do políčka napíšte kód kupónu. Hodnota zľavového kupónu vám bude automaticky odčítaná z celkovej ceny objednávky.

Zľavový kupón je možné uplatniť len pri online objednávke. Dodatočné použitie kupónu v už expedovanej objednávke nie je možné.